ОДОБРЕН КАНДИДАТ

Одобрен кандидат за длъжността учител в детска градина е с Входящ № 1026.

Директор на ДГ№30 "СИНЧЕЦ" Снежина Дамянова