ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ОТ 01 ЮНИ В 10.00Ч. ЗАПОЧВА ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ДЕЦА, РОДЕНИ 2017 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА НА ОБЩИНА ВАРНА