Деца помагат на деца - Акция "Жълти стотинки"

Деца и родители се включиха в предаването на събраните от ДГ №30 "Синчец" жълти стотинки и получиха заслужени грамоти за участие. Децата имаха възможността да рисуват и забавляват докато създават добро. Благодарим на всички, които участват в каузата през цялата година!