Важно съобщение

Резултатите от изследванията на всички установени контактни деца и персонал в детската градина със заразеното с COVID-19 дете са  отрицателни.

Снежина Дамянова
Директор на ДГ№30 "Синчец"