АКТИВНО УЧАСТИЕ И ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПРОЕКТ "НАРИСУВАНИ ПРИКАЗКИ"