Участие в конкурс "Великденски еко фантазии" - Никола Козлево

Специална награда за участие в конкурс "Великденски еко фантазии" - Никола Козлево получи Александра Деянова от II А група "Нарцис". Целта на конкурса е да насочи вниманието към опазването на околната среда. Като се покаже, че с отпадъчни материали могат да се изработят красиви предмети.

специална награда