Великденска благотворителност на Втора "Б" група - "Теменужка"

В навечерието на настъпващите светли християнски празници деца, родители и учители от II "Б" група - "Теменужка" събраха и дариха облекла и обувки на Център за обществена подкрепа "Другарче". Дарението ще осигури навременна подкрепа на голям брой многодетни, социално слаби семейства, изпаднали в трудна житейска ситуация.  С този хуманен жест възпитаваме децата в доброта, взаимопомощ, толерантност и уважение.