22 април - Международен ден на Земята 2024

Децата от IV А група "Орхидея" и IV Б група "Детелина" отбелязаха Деня на Земята с посещение на Парк-музей "Владислав Варненчик". Участваха в урок на открито, оцветиха с тебешири карта на планета Земя и я почистиха от "отпадъци". Разделени на отбори, те влязоха в ролята на откриватели на насекоми, цветя, дървета, катерички, птички и други обекти, част от заобикалящата природна среда. Резултатите от наблюдението отбелязваха в чек -лист, а на финала беше излъчен отбор - победител. Децата обсъдиха основните последици от отрицателната човешка дейност върху природата - биоразнообразието и замърсяването. Осъзнаха, че могат да допринесат за опазване на околната среда, посредством намаляване количеството на отпадъците, чрез повторна употреба и рециклиране на материали в нови продукти.