Участие на децата от IV "А" група "Кокиче" в Десетия фестивал "Златна есен"