Национална програма "Хубаво е в детската градина" - "Как да пораснем здрави и силни“- беседа

През месец януари с децата беше проведена беседа на тема "Как да пораснем здрави и силни“. Малките възпитаници разбраха, че за да растат и да се развиват имат нужда от разнообразни храни, движение и спорт.