Нашият екип

Колективът на ДГ №30  "Синчец" се състои от 39 души. От тях 23-ма са педагогически специалисти с висше образование, 3-ма  са административен и счетоводен персонал и 13 души са непедагогически и персонал поддръжка.  В детската градина работят педагози с изразени професионални качества. Средната възраст на педагогическия персонал е 42 години.

Колектив,  който  реализира в най-висока степен професионалните си умения, творчески потенциал, практически опит и компетентност в постигането на съвременните образовотелни цели.

 

 

Директор:  Снежина Дамянова Дамянова

Образование: 1. Висше-магистър, Предучилищна педагогика

                            ВПИ „Константин Преславски“ Шумен

                           2. Висше-бакалавър,Физическо възпитание

                            ВИФ/НСА Център за СДК София

                             Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ„Крилатко“,                    ДГ„Делфинче“, ДГ "Изворче", ДГ „Звънче“ , като главен учител в ДГ "Синчец".

                             Като директор работи в ДГ№37 "Пламъче" -  2017г - 2020г.

                             През 2020г. е назначена на длъжността директор в ДГ№30 "Синчец".

                             ПКС: І професионална квалификационна степен

                             Професионален опит: 28 години

 

 

 

Главен счетоводител:  Иванка Славова

Завеждащ административна служба:  Галина Парушева

Технически секретар:  Татяна Кондова

Учител музика : Теодора Манева

Педагогически съветник : Мария Иванова

Групи


Група "Лале"

Теодора Йорданова - старши учител

Гергана Кирилова - учител


помощник-възпитател:  Мергюл Реджеб 


Група "Невен"

Росица Мелешкова - старши учител

Марина Добрева - старши учител

помощник - възпитател:  Айше Неджиб


Група "Роза"

Мариела Попова - старши учител

Веселина Антонова - учител

помощник-възпитател:  Галина Петрова


Група "Мак"

Искра Тодорова - старши учител

Илина Георгиева - учител/Веселина Пенева - учител

помощник-възпитател:  Нели Братанова


Група "Маргаритка"

Таня Жекова - старши учител

Екатерина Доброволова - учител

 

помощник-възпитател:  Красимира Йорданова


Група "Нарцис"

Маргарита Бериша - учител

Станимира Главчева - учител

 помощник-възпитател:  Пенка Лазова


Група "Теменужка"

Татяна Димитрова - старши учител

Детелина Димитрова - учител

 помощник-възпитател:  Диана Костадинова


Група "Здравец"

Татяна Николаева - старши учител

Ивелина Георгиева - учител

помощник - възпитател: Таня Стоянова


Група "Детелина"

Елена Евтимова - старши учител

Анелия Златева - учител

помощник - възпитател: Селда Хюсеин


Група "Орхидея"

Валя Тодорова - старши учител

Галина Боева - учител

помощник - възпитател: Перунка Петкова


Помощник - възпитател : Албена Ковачева

Помощник - възпитател : Недялка Цекова

Работник-поддръжка:  Панайот Панайотов