Нашият екип-категория в процес на обработка

Колективът на ДГ №30  "Синчец" се състои от 39  човека с педагогическо, икономическо и др. образование.

Администрация

 

Директор:  Снежина Дамянова

 

Главен счетоводител:  Иванка Славова

Завеждащ административна служба:  Галина Парушева

Технически секретар:  Татяна Кондова

 

 

Музикален педагог : Теодора Манева

Педагогически съветник : Мария Иванова

 

 

Групи


 

Група "Лале"

 

Теодора Йорданова - старши учител

Гергана Кирилова - учител


помощник-възпитател:  Мергюл Реджеб 

 


 

Група "Невен"

 

Росица Мелешкова - старши учител

Марина Добрева - старши учител

 

помощник - възпитател:  Айше Неджиб

 


 

Група "Роза"

 

Мариела Попова - старши учител

Веселина Антонова - учител

 

помощник-възпитател:  Галина Петрова

 


 

Група "Мак"

 

Искра Тодорова - старши учител

Илина Георгиева - учител

 

помощник-възпитател:  Нели Братанова

 


 

Група "Маргаритка"

 

Таня Жекова - старши учител

Екатерина Доброволова - учител

 

помощник-възпитател:  Красимира Йорданова

 


 

Група "Нарцис"

 

Маргарита Бериша - учител

Станимира Главчева - учител

 

 помощник-възпитател:  Пенка Лазова

 


 

Група "Теменужка"

 

Татяна Димитрова - старши учител

Детелина Димитрова - учител

 

 помощник-възпитател:  Диана Костадинова

 


 

Група "Здравец"

 

Татяна Стоянова - старши учител

Ивелина Костова - учител

 

помощник - възпитател: Таня Стоянова

 


 

Група "Детелина"

 

Елена Евтимова - старши учител

Анелия Златева - учител

 

помощник - възпитател: Селда Хюсеин

 


 

Група "Орхидея"

 

Валя Тодорова - старши учител

Галина Боева - учител

 

помощник - възпитател: Перунка Петкова

 


 

Помощник - възпитател : Албена Ковачева

Помощник - възпитател : Недялка Цекова

 

Работник-поддръжка:  Тончо Василев