Дневен режим в условията на COVID-19 - втора възрастова група