Дневен режим в условията на COVID-19 - първа възрастова група