Анкетна карта за родители - бланка

Съгласно изискванията на ЗУПО от 2016г. глава ХV и Наредба 15/22.07.2019г. на МОН за управление на качеството в образованието, всеки родител може да отговори на тази анкетна карта, като я изтегли от тук.

анкетна карта