25 Март 2020
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! Изказвам своята и на Община Варна благодарност към вас и вашите учители за проявената отговорност, професионализъм и морал в извънредни обстоятелства. До днес педагозите  работиха с децата чрез вас креативно, с много и разнообразни идеи, но не на екран, за да пазим здравето на децата.  Провеждаха  различно, многообразно и  ползотворно взаимодействие.   От 25.03.2020г. учителите няма да работят с вас  ежедневно и с всич...
24 Март 2020
Уважаеми родители, В първите дни на извънредното положение вашите учители са в постоянна връзка с вас за указания, помощ в електронното обучение, поставят задачи и теми. От 23.03.2020г.  с 5 и 6 годишните деца в ел. обучение вече включваме и нови знания.  3 и 4 годишните деца забавно, игрово и достъпно затвърдяват и усвояват здравни навици и изпълняват занимателни задачи. Екипът на ДГ№30"Синчец" изпълнява своите професионални и човешки зад...
21 Март 2020
Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на все...
19 Март 2020
Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия. Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общ...
19 Март 2020
Уважаеми родители, Използвайте времето под карантина, за да преживеете повече прекрасни мигове заедно с детето си! Днес децата ни имат изключителна нужда от обич, грижа, разбиране и внимание. Да съхраним емоционалното им състояние! Да държим негативните мисли далеч от нас! Да включим цялото си въображение в измислянето на вълнуващи дейности според интересите на детето!   Държавен куклен театър Варна Ви предлага полезни и...
17 Март 2020
Уважаеми родители, Данни за отсъствията за месец март няма да се подават към Модул "Отсъствия" и няма да бъдат изпращани към Агенцията за социално подпомагане. Семейни помощи за деца за месец март също няма да бъдат спирани.
13 Март 2020
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министерството на здравеопазването и Заповед №1062 от 13.03.2020г. на кмета на община Варна, се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини до 29.03.2020г.
13 Март 2020
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 можете да получите най-актуална информация за работното време на ДГ№30 "Синчец" - гр. Варна в сайта на детската градина и сайта на Община Варна.
26 Ноември 2019
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с избирането на нов Обществен съвет към ДГ №30 „Синчец” съгл. чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.7 ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища /ДВ бр.75 / 27.09.2016 г./ и на основание Заповед № 353/25.11.2019г. на директора на ДГ№30“Синчец“ ще се проведат родителски срещи по групи в периода 18 – 29.11.2019г. за избиране...