3 Август 2020
Ръководството на ДГ№30 "Синчец" обявява следните свободни места за учебната 2020/2021година: Възрастова група 2г за деца навършващи 2 години към 01.09.2020г - 3 места; Възрастова група 4г- 10места; Възрастова група 5г - 6места; Възрастова група 6г - 10 места. Документи - заявление, копие от удостоверение за раждане на детето, се приемат в Деловодството на ДГ от 03.08.2020г до 06.08.2020г от08.00ч до 16.00ч На 07.08.2020г се обяв...
29 Юли 2020
Уважаеми родители, на 03.08.2020г в 08.00ч в разделите Новини и За родителите в сайта на ДГ№30 "Синчец" ще бъдат обявени свобните за прием места за  всички възрасти.
30 Юни 2020
Децата, които не са посещавали детска градина през месец юни не дължат задължителната такса от 20 лв. Таксата на децата, които са били на детска градина ще се изчисли спрямо посещенията им. Таксата на децата от IV-та подготвителна група за летните месеци остава 48 лв.
15 Юни 2020
        СЪОБЩЕНИЕ         Уважаеми родители,          На 17.06.2020г /сряда/ от 07.30ч до 16.00ч  ще се връщат           депозитните такси на децата от IV подготвителна група,     които няма да посещават детска градина през летните месеци.   Разплащането ще се извърши на обособено гише на прозореца     на кабинета на деловодството, гледащ към ОУ "Антон Страшимиров".                                                                     ...